Zaproszenie

Zakład Islamu Europejskiego

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

 

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

 

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

zapraszają Państwa do udziału w obradach

III Międzynarodowego Sympozjum 

„Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”

Warszawa, 20-21 października 2017 roku

 

Zaplanowane jako wspólna inicjatywa Zakładu Islamu Europejskiego UW, Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, oraz Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK w Toruniu międzynarodowe sympozjum poświęcone będzie problemom politycznym i społecznym świata muzułmańskiego w XX i XXI wieku. Wystąpienia, dotyczące rozmaitych części świata islamu – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów poza tymi obszarami – analizować będą zagadnienia polityki wewnętrznej państw zamieszkiwanych przez muzułmanów oraz polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, a także problemy związane z obecnością muzułmanów na Zachodzie.

W XXI wieku zauważamy bowiem, szczególnie po tzw. „Arabskiej Wiośnie”, zmiany pewnych paradygmatów w kwestiach zasadniczych dla rozwoju świata, w których wyznawcy islamu lub ci, którzy się na niego powołują, odgrywają rolę zasadniczą zarówno jako siła budująca, jak i destrukcyjna. Problemy te zostaną naświetlone z rozmaitych punktów widzenia, z zastosowaniem rozmaitych metodologii i perspektyw narodowych. Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe.

W 2017 r. jubileusz 20-lecia swojego istnienia obchodzi Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, dlatego jedna sekcja w tym roku będzie poświęcona dialogowi chrześcijańsko-muzułmańskiemu, który zyskuje na znaczeniu w obecnej sytuacji geopolitycznej i wobec migracji ludności muzułmańskiej do Europy.

III Międzynarodowe Sympozjum
„Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”
objęte zostało patronatem honorowym

JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr. hab. Marcina Pałysa

III Międzynarodowe Sympozjum
„Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”
objęte zostało patronatem naukowym

Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk

Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego

Informacje organizacyjne:

Miejsce konferencji:

Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Orientalistyczny, Pałac Kazimierzowski, Stara Biblioteka

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

Termin zgłoszenia:

Zgłoszenie udziału w sympozjum należy przysyłać na załączonym formularzu w formie elektronicznej do dnia 30 czerwca 2017 r. na adres: conf.zie@uw.edu.pl Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie informacji zwrotnej o włączeniu do grona referentów (15 lipca 2017 r.), a następnie dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 350,- PLN. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 15 sierpnia 2017 r. na  konto:

Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

Bank Millennium S.A. w Warszawie 

10 1160 2202 0000 0000 4989 5290

 

z dopiskiem: Islamic Symposium, imię i nazwisko uczestnika konferencji.

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • materiały konferencyjne
  • 2 obiady, przerwy kawowe
  • uroczystą kolację pierwszego dnia konferencji
  • publikację w recenzowanym tomie

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu (organizatorzy służą pomocą przy znalezieniu miejsca zakwaterowania).

 

Języki konferencji:

polski, angielski, rosyjski, arabski

 

Forma publikacji: 

Monograficzna praca zbiorowa pod redakcją Izabeli Kończak, Magdaleny Lewickiej, Agaty S. Nalborczyk, Marty Widy-Behiesse po zaakceptowaniu przez recenzentów.

 

Termin złożenia tekstów:

31 grudnia 2017 r.

 

Komitet Naukowy Sympozjum:

prof. dr hab. Marek M. Dziekan – przewodniczący

dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ)

dr hab. Agata S. Nalborczyk (Zakład Islamu Europejskiego UW)

dr Magdalena Lewicka (Pracownia Języka i Kultury Arabskiej UMK)

dr Marta Widy-Behiesse (Zakład Islamu Europejskiego UW)

 

 

Komitet Organizacyjny Sympozjum:

dr Konrad Zasztowt (Zakład Islamu Europejskiego UW) – sekretarz

mgr Aleksandra Grąbkowska (Zakład Islamu Europejskiego UW)

mgr Andrzej Stopczyński (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ)

 

 

Formularz zgłoszenowy

Call for papers

Reklamy

Blog na WordPress.com.