Zaproszenie

  plakat-final-version-page-001-1

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
„POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO W ŚWIECIE ISLAMU”

 

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

 

Zakład Islamu Europejskiego

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

 

zapraszają Państwa do udziału w obradach

 

II Międzynarodowego Sympozjum 

„Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”

Toruń 20-21 października 2016 roku

 

Zaplanowane jako wspólna inicjatywa Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK w Toruniu, Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ oraz Zakładu Islamu Europejskiego UW międzynarodowe sympozjum poświęcone będzie problemom politycznym i społecznym świata muzułmańskiego w XX i XXI wieku. Wystąpienia, dotyczące rozmaitych części świata islamu – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając
w to także muzułmanów w diasporze – analizować będą zagadnienia polityki wewnętrznej państw zamieszkiwanych przez muzułmanów oraz polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych.

W XXI wieku zauważamy bowiem, szczególnie po tzw. „Arabskiej Wiośnie”, zmiany pewnych paradygmatów w kwestiach zasadniczych dla rozwoju świata, w których wyznawcy islamu lub ci, którzy się na niego powołują odgrywają rolę zasadniczą zarówno jako siła budująca, jak i destrukcyjna. Problemy te zostaną naświetlone z rozmaitych punktów widzenia, z zastosowaniem rozmaitych metodologii i perspektyw narodowych. Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe.

II Międzynarodowe Sympozjum
„Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”
objęte zostało Patronatem Honorowym

JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dra hab. Andrzeja Tretyna

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego

Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego

Rady Ambasadorów Państw Arabskich w Polsce

II Międzynarodowe Sympozjum
„Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”
objęte zostało Patronatem Naukowym

Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego

Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Polskiego Towarzystwa Religioznawczego

Towarzystwa Azji i Pacyfiku

Centrum Badań Wschodnich

Informacje organizacyjne:

Miejsce konferencji:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Maius

Fosa Staromiejska 3

87-100 Toruń

Termin zgłoszenia:

Zgłoszenie udziału w sympozjum należy przysyłać na załączonym formularzu w formie elektronicznej do dnia
31 maja 2016 roku na adres: islamicsymposium2@gmail.com Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie informacji zwrotnej o włączeniu do grona referentów (15 czerwca 2016), a następnie dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 300 PLN. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 31 lipca 2016 roku na konto:

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millennium S.A. w Warszawie

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: Islamic Symposium, imię i nazwisko uczestnika konferencji.

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • materiały konferencyjne
  • 2 obiady, przerwy kawowe
  • uroczystą kolację pierwszego dnia konferencji
  • seans interaktywny w Muzeum Piernika (program w j. ang.) i 2-godzinną wycieczkę po starówce „Gotyk na dotyk” (z przewodnikiem w j. ang.)
  • publikację w recenzowanym tomie

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu (organizatorzy służą pomocą przy znalezieniu miejsca zakwaterowania).

Języki konferencji:

polski, angielski, rosyjski, arabski

 

Forma publikacji: 

Monograficzna praca zbiorowa pod redakcją Izabeli Kończak, Magdaleny Lewickiej, Marty Widy-Bahiesse.

 

Termin złożenia tekstów:

31 grudnia 2016 r.

 

Zalecenia edytorskie  

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

prof. dr hab. Marek M. Dziekan – kierownik naukowy konferencji

dr hab. Izabela Kończak (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ)

dr Magdalena Lewicka (Pracownia Języka i Kultury Arabskiej UMK)

dr Marta Widy-Behiesse (Zakład Islamu Europejskiego UW)

lic. Michał Dahl – sekretarz  

mgr Andrzej Stopczyński – sekretarz  

 

TERMINARZ:

  • zgłaszanie propozycji referatów: do 31 maja 2016
  • informacje o przyjęciu referatu: 15 czerwca 2016
  • wnoszenie opłaty konferencyjnej: od 15 czerwca do 31 lipca 2016
  • program konferencji: 15 września 2016

nadsyłanie tekstów do publikacji: do 31 grudnia 2016

Formularz zgłoszeniowy

Blog na WordPress.com.