Zaproszenie

 

 

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi

 

zapraszają Państwa do udziału w obradach

IV Międzynarodowego Sympozjum

„Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”

Łódź, 17-18 października 2018 roku

 

Zaplanowane jako wspólna inicjatywa Zakładu Islamu Europejskiego UW, Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK w Toruniu przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Łodzi, międzynarodowe sympozjum poświęcone będzie problemom politycznym i społecznym świata muzułmańskiego w XX i XXI wieku. Wystąpienia, dotyczące rozmaitych części świata islamu – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów poza tymi obszarami – analizować będą zagadnienia polityki wewnętrznej państw zamieszkiwanych przez muzułmanów oraz polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, a także problemy związane z obecnością muzułmanów na Zachodzie. W XXI wieku zauważamy bowiem, szczególnie po tzw. „Arabskiej Wiośnie”, zmiany pewnych paradygmatów w kwestiach zasadniczych dla rozwoju świata, w których wyznawcy islamu lub ci, którzy się na niego powołują, odgrywają rolę zasadniczą zarówno jako siła budująca, jak i destrukcyjna. Problemy te zostaną naświetlone z rozmaitych punktów widzenia, z zastosowaniem rozmaitych metodologii i perspektyw narodowych. Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauk.

 

Informacje organizacyjne

 

Miejsce konferencji:

Uniwersytet Łódzki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,

Narutowicza 59a, 90-127 Łódź

 

 

Termin zgłoszenia:

Zgłoszenie udziału w sympozjum należy przysyłać na załączonym formularzu w formie elektronicznej do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres: islamicsymposium@o2.pl.  Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie informacji zwrotnej o włączeniu do grona referentów (5 lipca 2018 r.), a następnie dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości
300 PLN.  (do 31 lipca 2018 roku).  Informacje na temat przelewu zostaną przesłane w oddzielnej wiadomości zakwalifikowanym uczestnikom.

Opłata konferencyjna obejmuje:

materiały konferencyjne,

2 obiady, przerwy kawowe oraz  uroczystą kolację pierwszego dnia konferencji,

publikację w recenzowanym tomie .

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu (organizatorzy służą pomocą przy znalezieniu miejsca zakwaterowania).

 

Języki konferencji:

polski, angielski, rosyjski, arabski

 

Forma publikacji:

Monograficzna praca zbiorowa

 

Termin złożenia tekstów:

31 grudnia 2018 r.

 

 

Kierownik Naukowy Sympozjum:

prof. dr hab. Marek M. Dziekan / dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ

 

Komitet Naukowy Sympozjum:

prof. dr hab. Marek M. Dziekan

dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ)

dr hab. Agata S. Nalborczyk (Zakład Islamu Europejskiego UW)

dr Magdalena Lewicka (Pracownia Języka i Kultury Arabskiej UMK)

dr Marta Woźniak-Bobińska (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ)

 

Komitet Organizacyjny Sympozjum:

mgr Andrzej Stopczyński (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki) – sekretarz

mgr Katarzyna Wasiak (Katedra  Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki)

mgr Natalia Zajączkowska (Katedra  Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki)

mgr Aleksandra Spancerska (Katedra  Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki)

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_PL

 

CallForPapers_PL

Reklamy

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.