Zaproszenie

Katedra Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

oraz Zakład Islamu Europejskiego

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

mają zaszczyt zaprosić na

 

V Międzynarodowe Sympozjum

„Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”

 

27-28 września 2019, Kraków

 

 

Podejmując wspólną inicjatywę, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego organizują piąte już międzynarodowe sympozjum, które poświęcone będzie tematyce społecznych i politycznych przemian we współczesnym świecie islamu. Zgodnie z formułą przyjętą również we wcześniejszych edycjach, interesować nas będzie zarówno pas ciągnący się od Maghrebu, przez Bliski Wschód i Azję Centralną aż po Azję Południowo-Wschodnią, jak i mniejszości muzułmańskie zamieszkujące państwa poza tym obszarem. Świat islamu wciąż ogniskuje interesy i uwagę mocarstw. Rywalizacja USA, Rosji, Chin czy Indii bezpośrednio wpływa na relacje międzynarodowe, przemiany gospodarcze czy ewolucję systemów politycznych państw muzułmańskich. Zmiany te uwarunkowane są także różnorodnymi tendencjami społecznymi i prądami kulturowymi, które rozwijają się wśród społeczeństw muzułmańskich. Dyskusja nad światem islamu wymaga więc interdyscyplinarnego podejścia. Stąd zapraszamy do niej badaczy związanych z perspektywami politologii, socjologii, kulturoznawstwa, studiów regionalnych i innych nauk, a także łączących różne dyscypliny.

Miejsce konferencji

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Oleandry 2a

30-063 Kraków

Termin zgłoszenia

Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w sympozjum na załączonym formularzu w formie elektronicznej do 1 sierpnia  2019 r. na adres islamicsymposiumkrk@gmail.com. Informację o zakwalifikowaniu referatów otrzymają Państwo do 8 sierpnia  2019 r.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN i obejmuje: materiały konferencyjne, dwa obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację oraz możliwość publikacji artykułu w recenzowanym tomie.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu (organizatorzy służą pomocą przy znalezieniu miejsca zakwaterowania).

Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta i przelewu zostaną przesłane w oddzielnej wiadomości po zakwalifikowaniu referatu.

Języki konferencji

polski, angielski, rosyjski, arabski

Termin złożenia pełnych tekstów artykułów

31 października 2019 r.

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Marek Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak

dr hab. prof. UŁ Izabela Kończak

dr hab. Agata S. Nalborczyk

dr hab. Przemysław Turek

Komitet Organizacyjny

dr hab. Przemysław Turek

dr Artur Skorek

dr Andrzej Stopczyński

dr Konrad Zasztowt

 

call for papers Pl

Formularz zgłoszeniowy

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY -RODO

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.